-aia-annuity-725x1024

ประกันแบบนำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ (ANNUITY Fix)

AIA Annuity Fix หากคุณกำลังมองหาสิ่งสำคัญเหล่านี้ 1.เงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่คุณเลือกได้เอง สอดคล้องกับ Life Style ในปัจจุบัน 2.เป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน 3.ต้องการมีเงินออมมากขึ้นจากการลดหย่อนภาษี ส่วนกรมธรรม์บำนาญสูงสุด 200,000 บาท ...

-aia-annuity-725x1024

ประกันแบบนำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ (ANNUITY 60/85)

AIA Annuity 60/85 คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และมีลูกหลานน้อยลง การวางแผนทางการเงินในช่วงเกษียณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เอไอเอ บำนาญ 60/85 เท่านั้นที่การันตีเงินคืนบำนาญให้คุณ ตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี ทำให้เรื่องที่คุณกังวลเป็นเรื่องราบรื่น วัยเกษ ...