ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อริศรา กังสดาล

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกัน

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกัน ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การวางแผนทางการเงินในระยะยาว และการวางแผนภาษี รวมทั้งเรายังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน (ประกันกลุ่ม) ประกันสินเชื่อ และให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนเสมอ

เราให้คำแนะนำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนเสมอ โดยพิจารณาความเหมาะสมรวมถึงช่วยวิเคราะห์กรมธรรม์ฉบับเดิม เพื่อให้คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ลูกค้าได้ชำระและเกิดประโยชน์ต่อตัวลูกค้าและครอบครัวได้มากที่สุด

เราเป็นตัวแทนมืออาชีพ

เราเป็นตัวแทนมืออาชีพ พร้อมคอยให้บริการหลังการขาย ทั้งในเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับตามสัญญาในกรมธรรม์ คอยแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน พร้อมติดตามทำเคลมสินไหมให้รวดเร็วที่สุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Related Organization